SAIQ

SAIQ

LA GARANTÍA
DE LA QUALITAT CSMV

El Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat (SAIQ) al costat de l’establiment de l’Estructura Organitzativa del Conservatori Superior de Música de València (CSMV) es conformen com a eines per a la constant millora dels nostres estudis a través de la identificació, elaboració/revisió/aprovació, així com el seu control.

El procediment és aplicable al Centre Docent i a la totalitat d’estudis en els quals actua el CSMV:

Màster Oficial d’Ensenyaments Artístics en Interpretació Musical i Investigació Performativa i Màster Oficial d’Ensenyaments Artístics en Interpretació Operística.

Nivell 2 (Grau) del MECES: Estudis Superiors de Direcció, Estudis Superiors de Composició, Estudis Superiors de Pedagogia, Estudis Superiors de Musicologia, Estudis Superiors de Sonología, Estudis Superiors d’Interpretació amb els següents Itineraris: Jazz, Instruments de l’Orquestra Simfònica, Piano, Canto, Guitarra, Clavecí, Orgue, Arpa i Instruments de la Música Tradicional i Popular (dolçaina).

DOCUMENTS EN VIGOR

NORMATIVA VIGENT

ANNEXOS