International

INTERNACIONAL

NO HAY FRONTERAS
PARA EL TALENTO

El Departament de Relacions Internacionals del Conservatori Superior de Música de València s’ocupa principalment de les gestions dels programes de mobilitat internacionals, amb la finalitat d’estimular la mobilitat dels estudiants i professors del centre, i contribuir a la internacionalització dels estudis musicals i a la consolidació de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

El Departamento de Relaciones Internacionales del Conservatorio Superior de Música de Valencia desarrolla principalmente las gestiones de los programas de movilidad internacionales, con el fin de favorecer la movilidad de los estudiantes y profesores del centro, y contribuir a la internacionalización de los estudios musicales y a la consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior.

El contacte amb el Departament es realitzarà a través del correu electrònic al Coordinador del Departament Erasmus: / El contacto con el Departamento se realizará a través del correo electrónico al Coordinador del Departamento Erasmus:

PROFESSOR D. FRANCESC GAYA FONTS
Horari d’atenció / Horario de atención: Dimecres / Miércoles de 15:30 a 16:30
Despatx de Relacions Internacionals, 1ª planta / Despacho Relaciones Internacionales, 1ª planta
E-Mail: erasmus@csmvalencia.es
Tel : 961206970

ALUMNOS OUTGOING

Guía informativa:

Movilidad de estudiantes OUT 2022-2023
Procedimiento para solicitud Erasmus 2022-2023
Formulario de inscripción

Alumnat interessat en efectuar una mobilitat Erasmus: ja us podeu inscriure al formulari. Consulteu prèviament les Guies Informatives. Data límit: divendres 3 de desembre 2021

Alumnado interesado en efectuar una movilidad Erasmus: ya os podéis inscribir en el formulario. Consultad previamente las Guías Informativas. Fecha límite: viernes 3 de diciembre 2021.

DOCUMENTACIÓN

DESTINOS / PARTNERS

INCOMING STUDENTS

ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)

EPS (Erasmus Policy Statement)

SEPIE WEB SITE