Grau

GRAU

El CSMV posa a la teua disposició totes les possibilitats, tots els suports necessaris perquè busques i trobes com potenciar el teu talent musical.

PLA D’ESTUDIS

GUÍES DOCENTS

PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES I PEDAGÒGIQUES

Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants d’estudis superiors i màsters, supervisada pels centres dependents del ISEACV.

El seu objectiu és permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, afavorint l’adquisició de competències que els preparen per a l’exercici d’activitats professionals, faciliten la seua ocupabilitat i fomenten la seua capacitat emprenedora.

Els tipus de pràctiques que es realitzaran serà d’Interpretació i Pedagògiques.

Especialitat d’Interpretació

Instruccions pràctiques externes
Memòria estudiant de pràctiques
Informe de valoració de pràcticques artístiques «Música de cambra»
Informe de valoració del tutor/a acadàmic Informe d’avaluació del tutor/a de l’entitat-institució Guía docent

Coordinació: Dr. Joaquín Gericó Trilla
Contacte: practicas.externas@csmvalencia.es

Especialitat de Pedagogia
Coordinació: Amelia Medina Sendra
Contacte: amelia.medina@csmvalencia.es